KAVO-tool

De KAVO-tool is een online instrument van de Vlaamse Gemeenschap waardoor jij je hele traject zelf mee kan opvolgen. Iedere cursist die een traject start, moet daarop een ID hebben.
Dat ID kan je makkelijk aanmaken. Je hoeft ook slechts één ID aan te maken voor alle trajecten.
Vergeet ook zeker je rijksregisternummer niet in te vullen op de KAVO-tool.

Heb je een ID aangemaakt? Dan is het volledig aan ons om het traject verder op te volgen. 
Wij moeten je koppelen aan een stageplaats, wij beoordelen je stage online, wij beoordelen je terugkomtraject.
Hou ons zeker via kadervorming@activak.be op de hoogte van waar je stage gaat lopen en of die goed verlopen is!

Logo
Back to Top