De eerste keer op kamp

Ge je de eerste keer op kamp? Dan is het allemaal best spannend! Daarom zijn er een heleboel documenten ontworpen die jou kunnen helpen bij de voorbereiding van je eerste kampweek.

Ten eerste is er een draaiboek per kamp. Dit draaiboek vindt je bij downloads, of kan je vinden in de kampfiche. Lees het draaiboek grondig na.

Vanaf 2018 zijn er 3 draaiboeken die gelezen dienen te worden:
- Het algemene draaiboek. Dit is voor iedereen hetzelfde en hoef je maar 1 keer per zomer te lezen.
- Het locatiedraaiboek: daar staan alle gegevens in van de locatie.
- Het kampspecifiek draaiboek: daar staat alles in specifiek voor jou kamp.

Ten tweede kan je met al je vragen terecht bij je HA of EV.
Zijn contactgegevens vindt je via moniweb. Aarzel niet een vraag te stellen!

Tot slot kan je met al je onbeantwoorde vragen ook terecht bij animatoren@activak.be
Alle medewerkers proberen je zo snel als mogelijk van antwoord te voorzien!

Logo
Back to Top